Søk på siden

Ikon Søk

Theiler prosjektet

Dette prosjektet er det mest nærliggende. det som er tenkt er en parkeringstunnel til 100 biler i fjellet bak bygget som er tenkt. det vil bli gjort klart for en "sentrums" tunnel med utkjørsel ved rådhuset.

Bygget blir en kombinasjon av næring og bolig, det blir utleie av butikk lokaler på 2 plan, og det er foreløpig tegnet inn 14 leiligheter.

Søknads prosessen for tunnelen er satt i gang, så vi håper på oppstart i løpet av 2010, og en ferdigstillelse av parkeringstunnelen i slutten av 2011.

Bygget vil bli påbegynt så fort det er mulig i forhold til tunnel, kommunal behandling og hvordan salget av leilighetene går.

 

Blir lagt ut bilder når dette er klart.