Søk på siden

Ikon Søk

Rådshusgata 4 - "Bonus-bygget"

"Bonus-bygget" var den første store selvbetjente kolonialbutikk i Kragerø. Den ble startet i 1969 og het Bonus - som har gitt navn til bygningen. Gjennom årene har det vært mange kjeder og matvare-konsepter, nå holder Meny Kragerø til i lokalene.

Bygget har også inneholdt Buchholm Cafe, Theiler Pianobar, Navkontorer osv.

Leietakere i Rådshusgata 4

Firma Telefon Web E-post
Aco AS 35 98 75 00 http://www.aco.no post@aco.no
Tide forsikring www.tide.no
Meny Kragerø 35 98 15 30 Link